ДОШКІЛЬНА  ОСВІТА  МИКОЛАЄВА 

Меню сайту
Архів записів
Корисні посилання
Офіційні сайти  Міністерство освіти і науки України  Інститут інноваційних технологій і змісту освіти  Департамент освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації  Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти  Управління освіти Миколаївської міської ради 
 Миколаївський науково-методичний центр управління освіти Миколаївської міської ради
 
Інформаційні сайти  Освіта . UA  Освітній портал Педагогічна преса  Дошкілля. UA Блог ВГО  
На допомогу педагогам ДНЗ  Семейные «секретики» Психологические консультации по семейным вопросам
Сайт Лии Николаевны Олейник  ukrdeti.com – сайт Катерины Крут, доктора педагогических наук, профессора

Відвідувачі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу
javascript:;" rel="nofollow" onclick="new _uWnd('LF', ' ', -250, -110, {autosize:1, closeonesc:1, resize:1 }, {url:'/index/40' } ); return false;

ППД – ЛІДЕР

       

Миколаївський дошкільний навчальний заклад №141 «Зірочка»
 
Адреса: Проспект Героїв Сталінграду, 85-«А», м. Миколаїв, 54025, Україна
Тел.: (0512) 426 065
Здійснюємо освітню діяльність в єдності фізичного, пізнавального, комунікативного, емоційно-ціннісного розвитку дитини-дошкільника.
Впроваджуємо в навчально-виховний процес сучасні технології та методики мовленнєвого та пізнавального розвитку дітей, враховуючи  індивідуальні особливості та нахили кожної дитини.
Співпраця з сім’ями вихованців сприяє підвищенню якості процесу формування у малят життєвої компетентності.
     Завідуюча: Шатня Наталя Олексіївна
За результатами ІІІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2012»  дошкільний навчальний заклад №141 управління освіти Миколаївської міської ради в номінації «Реформування дошкільного закладу освіти» нагороджений бронзовою медаллю. Цю нагороду отримано за досвід роботи дошкільного закладу з теми «Програма розвитку дошкільного навчального закладу: особливості розробки».


Опис розробки Програми розвитку здійснено відповідно до навчально-методичного посібника «Програма розвитку дошкільного навчального закладу: теорія та практика», розробленого колективом авторів ‑ Н. О. Шатньої, завідувачки ДНЗ №141,  О. В. Бороздіної, вихователя-методиста ДНЗ №141, І. А. Романюк, методиста Миколаївського науково-методичного центру.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Представляємо конкурсну роботу, додатком до якої є вищезазначений посібник.

Програма розвитку дошкільного навчального закладу:

особливості розробки

встУП

 

 

 

Сучасному суспільству притаманна висока динаміка процесів, які відбуваються в усіх сферах життєдіяльності. Змінюються умови життя, змінюються вимоги щодо компетенцій людини і, відповідно, змінюється соціальне замовлення в системі освіти. 

Що стосується дошкільної освіти, то до неї прикута увага вищого керівництва держави, науковців, практиків – усіх освітян і громадян України. Це пов’язано із тим, що проблеми дошкільної освіти потребують нагального вирішення, а саме:

·          об'єктивне погіршення здоров'я дітей, які приходять до дитячого садка, негативно позначається на отриманні ними якісної дошкільної освіти;

·          недостатня готовність батьків «бути введеним» в управління якістю освіти дитини дошкільного віку та й неготовність більшості керівників й педагогів дошкільних навчальних закладів до даного кроку;

·          недостатня готовність молодих педагогів до застосування сучасних освітніх технологій в умовах інтенсифікації педагогічної праці, підвищення вимог до її якості й результативності;

·          впровадження та якісна організація додаткових освітніх послуг як важливого аспекту  індивідуального розвитку дітей;

·          залишається багато дошкільних навчальних закладів, в яких і досі не знають, що конкретно має змінитися в роботі визначеного педагогічного колективу, як реально реалізувати компетентнісний підхід до дошкільної освіти, задекларований у Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні;

·          хоча переважна більшість педагогів-дошкільників начебто психологічно готова до прийняття особистісно-орієнтованої моделі взаємодії педагога та дітей як єдино можливої платформи для становлення особистості дитини, широке впровадження її в життя гальмується через інерцію, що пов'язано з тривалим досвідом застосування легшої в управлінні дитячим колективом авторитарної моделі, традиційних способів організації навчання.

Для вирішення цих проблем є потреба у системних змінах в діяльності дошкільного навчального закладу, які повинні відбутися в управлінні, кадровому ресурсі, зовнішніх зв'язках, а головне у змісті освітнього процесу: переосмисленні розвивальних, виховних і навчальних завдань, використанні особистісно-орієнтованого підходу до розвитку кожної дитини, впровадженні в освітній процес найкращого педагогічного досвіду роботи, новітніх технологій виховання та навчання тощо. Такі зміни для кожного педагогічного колективу мають бути цілеспрямованими, змістовно доцільними та взаємозалежними.

Для забезпечення якісних змін у діяльності дошкільного навчального закладу є потреба у розробці стратегії його діяльності, яка має бути представленою у Програмі розвитку.

Питання розробки Програмі розвитку навчального закладу представлено  науковцями М. Поташніком, К. Крутій, К. Бєлою, А. Майєром, І. Паршуковою, П. Третьяковим, С. Кузьміним та ін. Аналіз робіт науковців свідчить про те, що їхні  погляди щодо змісту, структури, форми викладення розділів Програми розвитку в деяких аспектах співпадають, а в деяких ‑ розходяться.

Тому вважаємо, що приступаючи до створення Програми розвитку конкретного дошкільного навчального закладу, кожний керівник має  звернутися  до теорії розробки Програми розвитку та  чітко сформулювати для себе відповіді на такі запитання як-от:

·        чи достатнім є рівень обізнаності в теоретичних питаннях створення Програми розвитку дошкільного навчального закладу;

·        в якому режимі працює, має працювати та працюватиме дошкільний навчальний заклад;

·        чому і які конкретні проблеми на сьогодні існують в закладі; в яких напрямках та аспектах діяльності дошкільного навчального закладу необхідно провести зміни, щоб отримати бажані результати;

·        яким чином, якими шляхами та в який термін вирішити виявлені проблеми;

·        які напрями інноваційної діяльності оновлений дошкільний заклад обере для подальшого розвитку;

·        як вплине людський фактор на процес фундаментальних структурних, організаційних та інших перетворень і навпаки;

·        в чому спільне та відмінне Програми розвитку та річного плану роботи дошкільного навчального закладу, їх точки зіткнення;

·        які структурні компоненти Програми розвитку необхідно виокремити та як їх змістовно наповнити.

ОСОБЛИВОСТІ  розробки  Програми розвитку дошкільного навчального закладу №141

Діяльність дошкільного навчального закладу у режимі розвитку цілеспрямований, закономірний, безперервний і необоротний процес переходу закладу в якісно новий стан, що характеризується різнорівневою організацією, культурно-творчою спрямованістю і використанням потенціалу розвитку, що постійно розширюється. Саме для того, щоб розвиток дошкільного закладу був цілеспрямованим, обґрунтованим є необхідність розробки  стратегічного плану здійснення основних інновацій і нововведень, його переходу з однієї якості в іншу. Таким планом є Програма розвитку ‑ найважливіший документ, що оптимально враховує можливості і покликаний забезпечити ефективний розвиток створеної в дошкільному закладі освітньої системи.

У процесі ознайомлення з науковою, навчально-методичною літературою, досвідом роботи дошкільних навчальних закладів щодо розробки Програми розвитку сформувалась пріоритетна мета: створення Програми розвитку дошкільного навчального закладу на основі наявної методологічної та матеріально-технічної бази з урахуванням сучасних психолого-педагогічних наукових надбань та потенціалу ДНЗ.

Виокремились такі завдання діяльності закладу:

1.     Формувати знання педагогів дошкільного закладу про особливості створення Програми розвитку, її структуру та зміст кожної її складової.

2.     Створити колектив однодумців, який спроможний розкрити та задіяти потенціал дошкільного закладу та на цій основі розробити стратегію його розвитку на найближчих п’ять років.

3.     Розробити структуру та наповнити конкретним змістом кожний з розділів Програми розвитку дошкільного навчального закладу.

4.     Створити стратегічний документ, який відображає всі вимоги та реалії сучасної дошкільної освіти, створює базу для подальшого потенційного розвитку вихованців та самого дошкільного закладу.

ЧИТАТИ ДАЛІ Завантажити та читати повний текст матеріалу   

 

 

Дошкільний навчальний заклад №123 «Синичка»
управління освіти Миколаївської міської ради

 
Розвиток життєздатності та творчих здібностей дошкільного віку засобами ТРВЗ

 

 Впроваджуємо цілісну систему розвитку життєздатності та творчих здібностей дітей дошкільного віку засобами ТРВЗ.

 Забезпечуємо інтелектуальний розвиток особистості, який проявляється в діяльності як компетентність, ініціатива, творчість, саморегуляція,  унікальність.

 

 

 

 

 

 


Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу №131 «Калинонька» 

управління освіти Миколаївської міської ради

 

Формування життєвої компетентності дошкільників засобами технології психолого-педагогічного проектування

 Працюємо над впровадженням в роботу технології психолого-педагогічного проектування. Спрямовуємо зусилля на формування фізично і психічно здорової, духовно багатої, естетично розвиненої особистості, допомагаємо дітям вирости справжніми людьми, проявити свою індивідуальність та неповторність, підтримуємо таланти та створюємо умови для повноцінного розвитку кожного вихованця.

 

 

 

 


Дошкільний навчальний заклад №
82  «Либідь»

управління освіти Миколаївської міської ради

 

Використання  спадщини  Василя Сухомлинського  в  екологічному вихованні  дітей дошкільного віку

 Впровадження педагогічної системи В.О. Сухомлинського, як концептуальної основи особистісно-орієнтованого підходу, в освітній процес дошкільного навчального закладу.

 Працюємо за педагогічною системою Василя Сухомлинського, створюючи осередок гуманізму, ставлення до дитини як до унікальної особистості, природо відповідності, культуро відповідності, опори на позитивне в дитині, створення ситуації успіху, одухотворення знання, формування радості пізнання, забезпечуючи «інтелектуальний та емоційний фонд» дошкільного навчального закладу у тісній взаємодії з батьками.

 


Дошкільний навчальний заклад №68 «Ромашка»

управління освіти Миколаївської міської ради

 

Оптимізація роботи дошкільного навчального закладу з родинами в умовах сьогодення

 У досвіді висвітлено форми та методи співпраці різних фахівців дошкільного навчального закладу з родинами, які сприяють активному залученню батьків до освітнього процесу, допомагають батькам зрозуміти і сприйняти сучасні гуманістичні ідеї та орієнтири у навчанні та вихованні дітей дошкільного віку, опанувати оптимальні засоби впливу на дитину із метою її гармонійного розвитку.

 Надано зразки сценаріїв свят, розваг, психологічний тренінг, поради батькам, пам’ятки, анкети, альбом соціального розвитку дитини

 


Дошкільний навчальний заклад № 148 «Катруся»

управління освіти Миколаївської міської ради

 

Фізкультурно-оздоровча  робота  в дошкільному навчальному закладі

Працюємо на виконання соціального замовлення суспільства з виховання здорової особистості, здатної у подальшому організувати й вести здоровий спосіб життя.

Висвітлення методів та прийомів фізкультурно-оздоровчої роботи спрямованих на розвиток у дошкільників фізичних якостей, зміцнення фізичного та психологічного здоров’я  вихованців, формування особистісних якостей громадянина почуття гордості та гідності, любові до Батьківщини і рідного народу, виховання фізично досконалої, шляхетної, працелюбної  особистості.

 


Дошкільний навчальний заклад № 106 «Вишенька»

управління освіти Миколаївської міської ради

Організація сюжетно рольової гри дітей дошкільного віку 

Заглянь в очі дитини–
і ти побачиш
глибини Всесвіту
С.Русова
Пошук
Календар
«  Березень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Сайти дошкільних навчальних закладів міста 
Дошкільна  освіта  Миколаєва  © 2020
Зробити безкоштовний сайт з uCoz